The power of autonomy

iQuus gaat verder waar de traditionele landbouw stopt. iQuus bouwt sinds 2017 aan een weg waar landmeetkunde, GPS en robotisering samenkomen.

Inmiddels is iQuus Autonomy actief in West-Europa, Noord Amerika en sinds 2023 ook in Australië. Bent u klaar om uw productiviteit te verhogen zonder extra machines of arbeid in te zetten?